Andreas Olderviks minnepris til minne


Vedtekter for Andreas Olderviks minnepris’ forening

 • Foreningen er selveiende.
 • Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
 • Foreningen er åpen, og det føres register over dens medlemmer.
 • Styret består av totalt fire medlemmer: Leder, familierepresentant, sekretær og økonomiansvarlig.
 • Styret velges av årsmøtet.
 • Styret konstituerer seg selv, og alle verv velges for tre år av gangen. Første valg 2012.
 • Styremøter er vedtektsfør ved oppmøte av minimum tre styremedlemmer.
 • Foreningen forplikter seg til å dele ut én pris annet hvert år (partall) dersom kvalifiserte søknader foreligger juryen innen tidsfristen.
 • Styret behandler søknadene og står for utdelingen. Prisen kan deles ut til enkeltperson eller band/ensemble.
 • Styret kan revidere retningslinjer for prisen ved årsmøtet.
 • Styret forplikter seg til å stå som arrangør for minnekonsert og utdeling av pris i henhold til retningslinjer for minneprisen.
 • Årsmøte holdes innen utgangen av juni måned.

Styret består av følgende styremedlemmer:

Tor Inge Oldervik – styremedlem/familiens representant i styret
Lars Eggen – styremedlem/sekretær
Svein Gjelten Bakken – styremedlem/økonomiansvarlig
Vegard Austli Kjøsnes - styreleder

Medlemsregister
 • Åpen forening.
 • Ingen kontingent.
 • Alle medlemmer har tale og forslagsrett på årsmøtet.