Andreas Olderviks minnepris til minne


Generelle retningslinjer

 • Det deles ut inntil én pris i år med partall (2012, 2014 osv.) dersom kvalifiserte søknader foreligger juryen innen tidsfristen.
 • Prisen kan deles ut til enkeltperson eller band/ensemble.
 • Utøvere innen alle musikalske sjangere kan søke.
 • Samlet beløp til utdeling settes til kr 15000,-
 • Prismottaker(e) mottar et pengebeløp, pålydende kr 15000,- samt et innrammet diplom.
 • Søknadsfrist settes til 15.august.
 • Første utdeling skjer i løpet av oktober, 2012.
 • Prisen deles ut i forbindelse med prisutdelingskonsert.
 • Prismottaker(e) forpliktes til å bidra vederlagsfritt under konserten.

Forøvrig

 • Det taes inngangspenger i forbindelse med utdelingskonserten for å generere penger til minneforeningen.
 • Det bør hvert år generes like mye inntekter til fondet som det deles ut av priser.
 • Næringsliv og privatpersoner inviteres til å donere til minneforeningen.
 • Stipendets størrelse kan variere i forhold til stiftelsens grunnkapital.