Andreas Olderviks minnepris til minneÅRETS UTDELINGSKONSERT 2021

MINNEPRISKONSERT 5. November kl. 19.00
Tronshall, NØVGSBillettpris 250,- voksne og 100,- for de under 16 år
Sted: Tronshal, N.Ø.V.G.S

Alle billettinntekter går direkte til neste prisutdelig i 2022. Ikke bare får du en flott konsert men du støtter også opp om Nord-Østedalens egen pris for unge lokale og talentfulle instrumentalister i Fjellregionen.

Konserten er i samarbeid med musikklinja ved NØVGS